GECERTIFICEERD

BRL6010

LOCATIE

Landgraaf, NL

Woningcare

WoningCare B.V. is een multidisciplinair adviesbureau op het gebied van gebouwbeheer, Met specialisatie naar Legionellabeheer. Met onze kennis van bouwen, installatietechniek, legionellabeheer, alternatieve energie en duurzaamheid kunnen we u van elk advies dienen bij ontwerp, realisatie en beheer voor elke type gebouw.

Wenst u snel contact met ons op te nemen?

045 – 5676964

Legionella bestrijding

Legionellabesmetting kan ernstige tot zeer ernstige en soms zelfs dodelijke gevolgen hebben. Onder andere om de mogelijkheid van deze besmetting zoveel mogelijk te voorkomen is er in Nederland een Drinkwaterwet van kracht die eigenaren van collectieve watervoorzieningen voorschrijft wat zij verplicht zijn te doen aan legionellapreventie.

Prioritaire installaties

In prioritaire installaties is de aanwezigheid van een risico-analyse en een beheersplan verplicht, opgemaakt door een BRL6010 gecertificeerd bedrijf. Ook is het verplicht om aantoonbaar de beheersmaatregelen vanuit het beheersplan op het gebied van Legionellapreventie uit te voeren.

Wetgeving

Het niet voldoen aan de Legionellawetgeving wordt als economisch delict gezien.
De nieuwe Drinkwaterwet is opgenomen in de Wet Economische Delicten. Hierdoor kunnen hogere boetes dan voorheen worden gegeven als de Legionellawetgeving niet wordt nageleefd. De hoogte wordt bepaald door het Openbaar Ministerie en kan oplopen tot tienduizenden euro’s boete.

Risico analyse

Een risico analyse is in feite een keuring van uw drinkwaterinstallatie volgens de wettelijke normen (NEN 1006), op het moment van opname. De bevindingen van de risico analyse worden in het rapport verwerkt en uitgelegd. Dit houdt in dat u een overzicht krijgt van de in uw installatie aanwezige componenten: Terugstroombeveiligingen, tappunten, apparatuur, etc.

Beheersplan/logboek

De wet schrijft voor dat de maatregelen die voortvloeien uit een risicoanalyse worden uitgewerkt in een beheersplan. In dit plan moet als belangrijkste onderdeel worden beschreven hoe de bepaalde risico’s door middel van periodiek uit te voeren beheersmaatregelen zoveel mogelijk worden beperkt en hoe de waterkwaliteit wordt gemonitord.

Ook wordt aangegeven hoe moet worden gehandeld in geval uit de periodieke wateranalyses blijkt dat het water niet aan de wettelijk gestelde eisen op het gebied van legionella voldoet. Ook kunnen wij deze beheersmaatregelen voor u uitvoeren, vraag naar de mogelijkheden.

Voorbeelden prioritaire installaties

 • Ziekenhuizen, verpleeghuizen, zorginstellingen of vergelijkbaar
 • Gebouwen/terreinen met een logiesfunctie, permanent of tijdelijk :
  • Hotel
  • Bed en breakfast
  • Camping/ Kampeerterreinen
  • Vakantiepark
  • Grote vakantiewoningen/appartementen
 • Opvangcentra voor asielzoekers, daklozen, kinderen
 • Gebouwen met een cel functie
 • badinrichtingen (zwembaden)
 • Jachthavens
 • Truckstop, wegrestaurant

Voorbeelden niet prioritaire installaties

 • Sporthallen
 • Scholen
 • Kleine zorgwoningen
 • Kleine vakantiewoningen
 • Kantoorgebouwen
 • Appartementencomplexen
 • Verhuurwoningen

OFFERTE AANVRAGEN

Snel contact of direct een offerte? Vul dit formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

GECERTIFICEERD

BRL6010

LOCATIE

Landgraaf, NL